ניהול משא ומתן ועריכת חוזים – שלב המשא ומתן הוא הבסיס לחוזה שיעניק ללקוחותינו עמדה משופרת מול הצד השני. אנו נדע לנהל משא ומתן מתוך הסתכלות לעתיד ונמנע טעויות העלולות לגרום לתוצאות לעוגמת נפש והפסדים כספיים ללקוח בטווח הקרוב ובטווח הרחוק. נדע להשתמש בטקטיקות ואסטרטגיות מקצועיות שיביאו לחתימת חוזה מקצועי שישקף את הצרכים, הרצונות והאינטרסים של הלקוח.

משרדנו צבר ניסיון רב בתחום דיני החוזים, כריתתם ויישומם מתוך דגש על ניהול מו"מ הוגן וגילוי נאות.

הסכמי בניה למיניהם, יישוב סכסוכים בין בעלי דירות, ניהול הליכים משפטיים אשר מטרתם הגנה על זכויות במקרקעין, בפני המפקחים על הבתים המשותפים ובבתי המשפט השונים.