קיימת חשיבות רבה לתכנון מבנה העסקה כבר משלבי העסקה הראשונים
שכן נטל המס בעסקאות מקרקעין הינו מרכיב משמעותי בנוגע לכדאיות העסקה.
תכנון מס שגוי יגרום לפגיעה משמעותית בכדאיות העסקה ולעיתים אף לעסקת הפסד.
החקיקה ופסיקת ביהמ"ש בנוגע למיסוי מקרקעין מורכבות ומשתנות בתדירות גבוהה.
משכך, לא ניתן להשוות את נטל המס בין עסקה אחת לחברתה.
משרדנו מתמחה בתכנון פרטני לכל סוגי עסקאות המקרקעין
בהתאם לאופי העסקה, הלקוח, החקיקה והפסיקה העדכנית
וכן בניהול הליכי השגה וערעור על רשות המיסים, בערכאות השונות.